alt

20 VITE EKSPERIENCE NE PRODHIMIN LENDEVE TE DRURIT

Kompania Kreta Shpk eshte nje nga kompanite me te sukseshme ne boten e materialeve te ndertimit dhe materialeve me baze druri, duke i ofruar klienteve tane produkte ekologjike dhe sherbime te besueshme.

alt

Pune te Realizuara

Produktet

Lende Druri

Rapote, tavane druri, dysheme druri, binare, kadrona, dograma, panele, etj.

Aksesore Druri

Kende, baza muri te drejta, baza muri te pjerrta, piastra, vida, etj.

Materiale Ndertimi

Betoforma, bojra druri & hekuri, kartosere, tjegulla kanadeze, etj.